Budova

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Zuzana Navrátilová

JUDr. Zuzana Navrátilová zahájila svou právní praxi v roce 2004 po dokončení magisterského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování koncipientské praxe a advokátních zkoušek je od roku 2008 samostatnou advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 12235 (IČ: 71469371). Titul doktorky práv získala Zuzana Navrátilová taktéž na PF UK v Praze.

Advokátka JUDr. Zuzana Navrátilová poskytuje právní pomoc zejména v oblasti práva soukromého a své klienty zastupuje také v soudním řízení. Soustřeďuje se zejména na právo občanské, obchodní, správní a farmaceutické právo. Specializuje se na zastupování klientů v oblasti restitucí, ať již formou konzultací, tak také jako zástupce před soudem, a to s efektivními výsledky pro své klienty.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby soukromé klientele, podnikatelům i veřejnoprávním subjektům. Advokátka provádí ověřování podpisů a úschovu peněz a listin v rozsahu stanoveném advokátními předpisy.

Prioritou advokátní kanceláře je osobní a komplexní přístup ke klientovi, vysoká rychlost zpracování požadovaných dokumentů bez dopadu na jejich kvalitu, snaha o maximální časovou dostupnost advokátky a její flexibilita. Schůzka s klientem může být uskutečněna i mimo kancelář advokátky podle přání klienta.

Advokátní kancelář sídlí v centru Prahy, v příjemném prostředí nedaleko parku Parukářka, je dostupná veřejnou dopravou, před domem lze parkovat.